Meet Abu Bakar, 66 years old, a retired professor and educator. Among the people who saw the brutality of Martial Law. Listen to his narratives. "Minsan na kaming nahuli sa Maynila dahil inabutan kami ng curfew, galing kami nung sa isang meeting para sa mga planong naming demonstrasyon at rally. Buti nalang may naipakita kaming student ID at naniwala sa amin ang yung mga pulis na wala kaming pamasahe pauwi kaya inabutan kami ng gabi sa daan. Pinalaya rin kami. Pero hindi lahat kasing palad namin. Pag-uwi ko sa Mindanao, dalawang mata ko mismo ang nakakakita sa mga pang-aabusong ginagawa sa mga mamamayan, mapa Moro man o hindi. Isa sa mga kasama kong napag-bintangan na kasama sa rebolusyon ay nakita kong ginawang ash tray ng mga dumakip sa kanya habang sila ay nag-iinuman. Ang mga mga kakabaihan ay itinuring nilang mas mababa ang halaga kesa sa kamatis, dinadampot at inaabuso. Wala kang makikitang lalaking naglalakad sa mga daan dahil takot na damputin at mapagkamalan. Alam mong mali ngunit hindi ka pwedeng magtanung, wala kang karapatan. Pag nagtanung ka, ikaw na ang susunod. Mapait ang buhay sa Martial Law pero ito rin ang nagbigay sa atin ng kamulatan. Nagising tayo. Kung hindi yun nangyari, hindi magiging kasing tamis para sa atin ang ang kalayaan at demokrasya.”

- Stories of Bangsamoro
Stories of Bangsamoro

Related Stories

Meet Jamshid, a student of Madrasatul Muhajireen Wal Ansr.Hear his noble dream of becoming an educator. "I dream of teaching after I graduate from the Madrasah. Because it is a teaching by the . . . Read More

Every year I always do a pilgrimage for 40 days. This year I’m leading a team of ten people. We all have different jobs and backgrounds back home. We bring our own things, like an adventure but . . . Read More

He is Omayr, 15 from Barira and currently on his second year of studying the Qur’an .He shares the hard part in pursuing for his education. “Mahirap lang po kami .Minsan na shoshort sa pera . . . Read More

I finished a degree on cooperatives but I found myself jumping from one career to another. I used to be a property custodian, a clerk, and now, I’m an auditor for a hotel business. I realized that . . . Read More

Making impulsive decisions has been normal in my life. While other young people consider life as a party, I started doing business early. I’m focused on how I can generate income. As a student I . . . Read More

I used to play basketball every day, but now that I’m one of the patrol officers in our barangay I’ve had less time for basketball. Whenever I’m not patrolling, I train players in their . . . Read More