Meet Abu Bakar, 66 years old, a retired professor and educator. Among the people who saw the brutality of Martial Law. Listen to his narratives. "Minsan na kaming nahuli sa Maynila dahil inabutan kami ng curfew, galing kami nung sa isang meeting para sa mga planong naming demonstrasyon at rally. Buti nalang may naipakita kaming student ID at naniwala sa amin ang yung mga pulis na wala kaming pamasahe pauwi kaya inabutan kami ng gabi sa daan. Pinalaya rin kami. Pero hindi lahat kasing palad namin. Pag-uwi ko sa Mindanao, dalawang mata ko mismo ang nakakakita sa mga pang-aabusong ginagawa sa mga mamamayan, mapa Moro man o hindi. Isa sa mga kasama kong napag-bintangan na kasama sa rebolusyon ay nakita kong ginawang ash tray ng mga dumakip sa kanya habang sila ay nag-iinuman. Ang mga mga kakabaihan ay itinuring nilang mas mababa ang halaga kesa sa kamatis, dinadampot at inaabuso. Wala kang makikitang lalaking naglalakad sa mga daan dahil takot na damputin at mapagkamalan. Alam mong mali ngunit hindi ka pwedeng magtanung, wala kang karapatan. Pag nagtanung ka, ikaw na ang susunod. Mapait ang buhay sa Martial Law pero ito rin ang nagbigay sa atin ng kamulatan. Nagising tayo. Kung hindi yun nangyari, hindi magiging kasing tamis para sa atin ang ang kalayaan at demokrasya.”

- Stories of Bangsamoro
Stories of Bangsamoro

Related Stories

I’m a volunteer. I always make time to help in barangay projects because the volunteers are well-cared for. I get to learn, meet new people, and make basketball playmates. Today, I’m the one . . . Read More

The first time I set foot in Iloilo City, I feel that there is a big challenge or game that I need to conquer. Armed with determination, I told myself I have to make it. But I was wrong! There were . . . Read More

Meet Abdel. He graduated from the University of the Philippines Diliman with a Degree in Sociology. He then entered the UP College of Law from which he graduated last 2010. Abdel, who hails from . . . Read More

I love basketball. Beyond the sweat and bruises, it taught me values I now carry. Discipline: train constantly and stay healthy to be an effective player; be a team player: don’t hog the ball and . . . Read More

I was born in a Muslim family during a war. It was dangerous times, so my parents gave me to another family far from home so I’ll be safe. The family who adopted me happened to be Christians; Roman . . . Read More

I used to think that multicab drivers earn only the minimum wage because the route rates are very cheap. But a friend convinced me to try it because the earnings are pretty good. So I did and, to my . . . Read More