Meet Abu Bakar, 66 years old, a retired professor and educator. Among the people who saw the brutality of Martial Law. Listen to his narratives. "Minsan na kaming nahuli sa Maynila dahil inabutan kami ng curfew, galing kami nung sa isang meeting para sa mga planong naming demonstrasyon at rally. Buti nalang may naipakita kaming student ID at naniwala sa amin ang yung mga pulis na wala kaming pamasahe pauwi kaya inabutan kami ng gabi sa daan. Pinalaya rin kami. Pero hindi lahat kasing palad namin. Pag-uwi ko sa Mindanao, dalawang mata ko mismo ang nakakakita sa mga pang-aabusong ginagawa sa mga mamamayan, mapa Moro man o hindi. Isa sa mga kasama kong napag-bintangan na kasama sa rebolusyon ay nakita kong ginawang ash tray ng mga dumakip sa kanya habang sila ay nag-iinuman. Ang mga mga kakabaihan ay itinuring nilang mas mababa ang halaga kesa sa kamatis, dinadampot at inaabuso. Wala kang makikitang lalaking naglalakad sa mga daan dahil takot na damputin at mapagkamalan. Alam mong mali ngunit hindi ka pwedeng magtanung, wala kang karapatan. Pag nagtanung ka, ikaw na ang susunod. Mapait ang buhay sa Martial Law pero ito rin ang nagbigay sa atin ng kamulatan. Nagising tayo. Kung hindi yun nangyari, hindi magiging kasing tamis para sa atin ang ang kalayaan at demokrasya.”

- Stories of Bangsamoro
Stories of Bangsamoro

Related Stories

It was love at first sight – yes, I believe at love at first sight. The first time I saw her, her eyes were sparkling, her smile was so bright, and her posture was really upright. I was so happy . . . Read More

With the series of terror attacks around the world and how Muslims are continuously dragged in the equation , meet Rasul and hear how he calmly debunk the concept of terrorism and its relation to . . . Read More

I finished a degree on cooperatives but I found myself jumping from one career to another. I used to be a property custodian, a clerk, and now, I’m an auditor for a hotel business. I realized that . . . Read More

Meet Abdel. He graduated from the University of the Philippines Diliman with a Degree in Sociology. He then entered the UP College of Law from which he graduated last 2010. Abdel, who hails from . . . Read More

Meet my youngest. He’s the apple of my eye. He fills my days with liveliness and happiness and he also makes customers smile when he talks and asks them to play with him. He just started school. . . . Read More

He is Omayr, 15 from Barira and currently on his second year of studying the Qur’an .He shares the hard part in pursuing for his education. “Mahirap lang po kami .Minsan na shoshort sa pera . . . Read More