Meet Nur Abu Bakar, Sultan of the Muslim Compound in Culiat, Quezon City. As the Sultan, he serves as the noble authority and adviser of their community. He has been leading their compound since January 2011. "Bilang lider at tumatayong ama ng Muslim Compound, lagi kong ipinapaalala sa kanila ang pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa ating mga anak at sa ating asawa. Ano ang ibig sabihin kapag mahal mo ang kapwa mo? Hindi ibig sabihin ay bibilhan mo sila ng mga gamit at luho. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay maipapakita sa hindi paglabag sa batas ng Panginoon at pamahalaan. Kung lumabag ka sa batas, para mo na ring binigyan ng problema ang kapwa at pamilya mo, lalo na kung nakulong ka. Lahat ng relihiyon ay may masama at mabuti. May mga tumutupad sa batas at may mga hindi. Hindi natin puwedeng sabihin na porke ikaw ay Kristiyano, Iglesia ni Kristo o Muslim ay tutupad ka o sasalungat sa batas. Ang obligasyon ko bilang kanilang lider ay ipapaala kung ano ang masama at ano ang mabuti.”

-

Related Stories

Meet Rasul, who hails from Marawi City, and has been in Manila for only three months. Together with his brother, he is studying Arabic and pursuing his dream to be a teacher. "Grade 7 na ako rito . . . Read More

I finished a degree on cooperatives but I found myself jumping from one career to another. I used to be a property custodian, a clerk, and now, I’m an auditor for a hotel business. I realized that . . . Read More

I'm 19 years old and I joined the other men here to do a 40-day pilgrimage. I'm the youngest in our group of pilgrims. For the first time I cannot do my usual habits. I cannot go out on my own. I . . . Read More

I was in Marawi City last May 23, 2017. My task that day was to get some reports from the police station needed for my work. It was around 1:30 in the afternoon when we heard the gun shots. Actually, . . . Read More

I went to the US and worked for 10 years. For me, there’s no other place more beautiful than the Philippines. I worked as an engineer for 20 years. Starting with buying slot machines in Vegas and . . . Read More

Kaya namin itinayo ang Madrasa para hindi maligaw ang landas ng aming mga anak. Madrasa is a school teaching Islamic Religion and Arabic Education. Itinayo namin ang Madrasa noong 1999. Noon, kung . . . Read More